Historisk arkiv

Vil leve i grønne byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Framtidens byer, viser at befolkningen i de 13 største byene i Norge ønsker seg kommuner som jobber aktivt for at de skal kunne leve mer klimavennlig.

- Undersøkelsen viser at når kommunene først tar grep og gjennomfører miljø- og klimatiltak, får de støtte av innbyggerne, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Formålet med undersøkelsen har vært å finne hvor fornøyd innbyggerne i de 13 største byene er med kommunens klimapolitikk i dag, og hvordan de ser på andre mulige klimatiltak. Undersøkelsen viser at innbyggerne i Framtidens byer ønsker seg bedre system for sortering av matavfall, flere sykkelveier og bedre tilrettelegging av kollektivtransport. Undersøkelsen viser også at de innbyggerne som i størst grad opplever å kunne påvirke kommunens klimagassutslipp, er mest fornøyd med kommunens klimatiltak generelt

- Trondheim er den byen der flest er fornøyd med kommunens prioritering av kollektivfelt, mens Drammen får høyest oppslutning for sitt arbeid om å gjøre sentrum attraktivt og levende. Dette er tiltak som disse byene har arbeidet aktivt med, og det setter befolkningen tydelig pris på, sier Solheim.

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

- Norske kommuner har virkemidler til å redusere norske klimagassutslipp med hele 20 prosent. Denne undersøkelsen viser at befolkningen vil at kommunene faktisk bruker disse virkemidlene, sier Solheim.

Les mer om Framtidens byer og undersøkelsen fra TNS Gallup

Kontaktpersoner:

Miljøverndepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Ane Kolberg, tlf: 45 51 11 44

TNS Gallup: Senior prosjektleder Benedicte Falch-Monsen, tlf: 97 69 97 36/23 29 16 01