Historisk arkiv

Ny utbetaling fra Norge til Guyana i skogsamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge skal i 2011 betale Guyana 225 millioner kroner etter at det er bekreftet at landet hadde minimale klimagassutslipp fra avskoging gjennom fjoråret. Guyana skal fortsette sin omlegging til en lavkarbonøkonomi, og forbedre styringen av skogsektoren.

- Dette er et historisk skritt, ikke bare for skogpartnerskapet mellom Norge og Guyana, men for verdens innsats for å bremse avskogingen og bekjempe klimaendringene. Norge er ledende i arbeidet med å anerkjenne den sentrale rollen regnskog spiller ved å beskytte millioner av mennesker fra klimakatastrofe, sa Guyana’s president Bharrat Jagdeo i 2011.

- President Jagdeos visjon om lavkarbonutvikling for Guyana er omfattende og ambisiøs. Jeg er stolt av at Norge gjennom dette samarbeidet både bidrar til økonomisk utvikling i Guyana og kampen mot klimaendringer. Dette er en modell vi håper flere land vil følge, sa daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Dette er den andre utbetalingen i samarbeidet mellom Norge og Guyana. Den er basert på en uavhengig verifisert analyse av Guyanas oppnådde resultater, ut fra avtalte nivåer for klimagassutslipp. Hvis Guyana oppfyller kravene i avtalen, kan de totale utbetalingene bli 1,5 milliarder kroner innen 2015. Pengene vil gjøre Guyana i stand til å gjennomføre sin strategi for lavkarbonutvikling (Low Carbon Development Strategy), som innebærer at landet kan legge om sin økonomi de kommende årene.

Pengene for 2011 vil overføres til Guyanas REDD+ Investment Fund (GRIF), som administreres av Verdensbanken, i løpet av få uker. Midler fra fondet kan brukes til prosjekter når Verdensbanken, den inter-amerikanske utviklingsbanken eller FNs utviklingsprogram (UNDP) har gjennomgått og godkjent de miljømessige og sosiale konsekvensene av prosjektene, og prosjektene er godkjent av styringskomiteen i fondet. Mulige prosjekter kan blant annet inkludere ren energi, nye arbeidsplasser som letter presset på regnskogen, helse, utdanning og tilpasning til klimaendringer.

I løpet av det siste året har Guyana som ledd i avtalen begynt etableringen av et system for å måle og overvåke avskoging og skogforringelse. De første resultatene av dette arbeidet viser at Guyanas avskoging er langt lavere enn tidligere antatt.

Under en pressekonferanse i Georgetown natt til i dag offentliggjorde landene et oppgradert avtaledokument. Det tar høyde for de nye tallene for Guyanas avskoging og presenterer en ny modell for utregninger av støtten til Guyana.

Med den nye insentivstrukturen vil det lønne seg for Guyana å bevare mest mulig av sitt nåværende skogareal intakt, og minimum 99,5 prosent. Dersom avskogingen et år overstiger 0,1% vil norsk støtte for dette året bortfalle. Innenfor rammen av dette vil landet kunne fortsette med gruvedrift og bærekraftig skogbruk, noe som gir arbeidsplasser og nasjonale inntekter. Dette skal skje i tråd med høye standarder for styring av skogsektoren, og uten at det avtalte taket for avskoging og skogdegradering overstiges.

- Hvis vi skal vinne kampen mot klimaendringene trenger vi et skifte i den globale økonomien som verden ikke har sett maken til. Det må gjennomføres uten å ødelegge levebrødet til menneskene som ikke har gjort noe for å forårsake problemene som vår planet nå står overfor, sa Guyanas president Bharrat Jagdeo.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand, 93247007, ebs@md.dep.no

For detaljer om skogsamarbeidet med Guyana, avtaledokumenter og bakgrunnsmateriale, se www.regjeringen.no/guyana og www.lcds.gov.gy