Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Ringebu vant Statens Bymiljøpris 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

bedre bymiljø

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim offentliggjorde i dag at Ringebu kommune er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011 for sitt arbeid med uterom og møteplasser.

- Det er med stor glede jeg kan si at Ringebu er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011. Befolkningen, næringslivet og kommunen har sammen gjort mye for å skape et bysenter som gir befolkningen lyst til å samles. Dette kan inspirere utallige norske småbyer og tettsteder til fortsatt innsats for et bærekraftig bymiljø, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Foruten Ringebu var følgende byer med i finalen for å vinne årets pris: Skien, Larvik, Moss og Hamar.

I juryens begrunnelse for Ringebu står det blant annet:

Europavei E6 planlegges nå lagt utenfor landsbyen Ringebu. Kommunen og lokale organisasjoner har satset på at stedet blir gitt kvaliteter som gjør at folk har behov for og lyst til å samles der, bosette seg og gjøre sin handel der, og delta i det sosiale og kulturelle livet. Det har vært en satsing som har båret frukter, befolkningstrenden er snudd, gågate og parker er utformet med høy og varig kvalitet, det er stor aktivitet i husene, og festivaler og markedsdager aktiviserer fellesrommene. Det er god grunn til å gratulere Ringebu kommune og dens innbyggere med dyktig utført arbeid gjennom flere år.

Les mer om Statens Bymiljøpris og juryens vurderinger av de fem finalistene

Ambolten i Ringebu. Foto: Britt Åse Høyesveen.
Ambolten i Ringebu. Foto: Britt Åse Høyesveen.