Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013

Kraftig budsjettøkning til skogvern i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern fra 120 millioner kroner til 231 millioner kroner. Økningen gjør det mulig å verne en rekke nye områder ved frivillig skogvern i 2013.

- Jeg er glad vi har prioritert skogvernet ved denne kraftige økningen av budsjettet for 2013. Nå kan vi øke tempoet i skogvernarbeidet ytterligere. Det er bra for naturmangfoldet i Norge, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Økningen fra 120 til 231 millioner kroner vil gi det høyeste skogvernbudsjettet i Norge noen gang. Vernet vil omfatte områder over hele landet hvor det allerede er gjort avtaler om frivillig skogvern. I flere av områdene lever et stort antall truede arter.

Interessen for frivillig skogvern har økt de siste årene. Nær halvparten av de truede artene i Norge lever i skog. I Norsk rødliste for arter 2010 er skogbruk vurdert som en negativ påvirkning for flere enn 1400 av de truede og nær truede artene i skog. Derfor er skogvern og gode miljøhensyn i skogbruket helt sentralt for å bevare norsk naturmangfold.

Styrket skogvern er også et tiltak i klimameldingen. Vern av gammel skog kan binde og lagre store karbonmengder over tid, og bidra til å dempe flom og redusere skred- og rasfare. Skogvern gir da "vinn-vinn effekter" for både naturmangfold og klima

Totalt har regjeringen siden 2005 vernet 185 skogområder med 487 kvadratkilometer produktiv skog.