Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøverndepartementet har varslet oppsettende virkning på lisensfelling av ulv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Departementet har besluttet utsatt iverksettelse av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv. Dette gjelder alle forvaltningsregioner der vedtak om lisensfelling er fattet (alle forvaltningsregioner utenom region 7 Nordland).

Beslutningen innebærer at lisensfelling av ulv stoppes inntil Miljøverndepartementet har avgjort klagesakene på lisensfelling av ulv. Det rettslige grunnlaget for beslutningen er forvaltningsloven § 42, som bl.a. slår fast at underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Miljøverndepartementet har varslet alle aktuelle rovviltregioner om sitt vedtak om oppsettende virkning og vil behandle klagesakene så raskt det lar seg gjøre.

Til toppen