Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mot forbud av global miljøgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den nye miljøgiften (HBCDD) bør forbys i hele verden. Den faglige ekspertgruppen under en global miljøgiftsavtale er blitt enige om dette etter at Norge foreslo et forbud.<br> - Et gjennombrudd, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Den nye miljøgiften (HBCDD) bør forbys i hele verden.  Den faglige ekspertgruppen under en global miljøgiftsavtale er blitt enige om dette etter at Norge foreslo et forbud.
- Et gjennombrudd, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. 

Organiske miljøgifter utgjør et globalt miljøproblem. De brytes sakte ned, og hoper seg opp i næringskjedene. Utslipp spres på tvers av landegrenser, og utslipp i andre deler av verden gir blant annet forurensning i Arktis og Nord-områdene.

Om Stockholm-konvensjonen
Som svar på miljøutfordringen ble Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POPs) opprettet i 2001, og nesten hele verden er med i avtalen. Partene kan foreslå nye miljøgifter, og avtalen omfatter nå 21 miljøgifter. Eksempler er dioksiner, PCB og DDT.


Den nye miljøgiften som Norge har foreslått er en såkalt bromert flammehemmer som kalles HBCDD. Den er lite nedbrytbar og svært bioakkumulerende, giftig for vannlevende organismer og mistenkt for å skade forplantningsevnen. Miljøgiften brukes særlig i visse typer plast (styrenplast).  Ekspertgruppen møttes i Geneve, Sveits 15. – 19. oktober, og foreslår nå foreslår at denne bruken forbys, men med visse overgangsordninger for at noen land skal kunne finne alternativer. Det er Norge som har ledet det faglige arbeidet.

- Vi prioriterer høyt å få til denne typen globale forbud, da det er det eneste som kan stanse utslippene til miljøet. Alt ligger nå til rette for at HBCDD blir forbudt når partene i avtalen møtes i mai, sier miljøvernminister Solhjell. 

Til toppen