Historisk arkiv

Ny bydelspark i Groruddalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Mandag startet arbeidene med å utvikle Verdensparken på Furuset i Oslo. Parken er på 52 000 kvadratmeter og vil prege hele området mellom Furuset senter og Gran skole. Dette er en del av Groruddalssatsingen.

- Verdensparken blir et nasjonalt eksempel på hvordan friluftsområder kan utvikles for å gi rom for idrett, lek, aktiviteter og møteplasser. Den bygger opp under den framtidsrettede satsingen på bedre leveområder for folk i Groruddalen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

- Dette er den tredje bydelsparken som etableres i regi av Groruddalssatsingen. Parken kobles til eksisterende turveier slik at den blir lett tilgjengelig. Krydderbed og frukter er spennende elementer og med riktig møblering og belysning blir dette en attraktiv og trygg park, sier byråd for byutvikling i Oslo kommune, Bård Folke Fredriksen.

Park med møteplasser
Navnet på parken skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i bydelen. Området hvor Verdensparken skal anlegges består i dag for det meste av grøntarealer. Parken skal nå utvikles med en rekke møteplasser og aktivitetsflater for barn, unge og eldre. Den nye landskapsparken omfatter sju møteplasser med steindekke. Disse får varierende størrelse og skal spres rundt om i parken. Møteplassene vil bli ulikt møblert med bord, benker, krydderbed, bålpanne og griller. Landskapsparken blir supplert med ny vegetasjon hvor hovedvekten er frukttrær og bærbusker.

Det skal renne et bekkeløp gjennom parken, og en sentral dam med et amfi. Bekken avsluttes i et våtmarksområde. Overløpet fra våtmarken ledes i en vannrenne over skolegården til Gran skole.

Parkour-anlegg i parken
Norges første parkouranlegg skal også bygges i Verdensparken. Treningsarenaen for denne bevegelsesidretten blir et spennende urbant element i parken. Anlegget vil blant annet bestå av betongmurer, rails og pullerter, mens underlaget skal være støtabsorberende. Parkour handler om å bevege seg gjennom ulike hindringer ved hjelp av sin egen kropp.

Spesiell lysdesign skal skape stemning i området. Gang- og sykkelveien får lys som ikke blender og som gir god fargegjengivelse.

Bymiljøetaten i Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er årsskiftet 2012/2013. Våren 2013 skal parken fullføres med planting.

Verdensparken er finansiert av staten og Oslo kommune gjennom Groruddalssatsingen, med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning og Sparebankstiftelsen DNB NOR. Parken har en kostnadsramme på 41 millioner kroner, og arbeidet deles i tre etapper.

Verdensparken er en av fire bydelsparker som oppføres med midler fra Groruddalssatsingen. Arbeidene med Bjerkedalen park og Grorud park er i full gang og Linjeparken på Stovner er under planlegging.

Kontaktpersoner:

Tone Hertzberg, kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet, 911 91 313
Bård Folke Fredriksen, Byråd for byutvikling i Oslo kommune, 415 04 162
Hege Saxebøl Moum, prosjektleder i Bymiljøetaten, telefon: 976 29 271