Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Oppretter råd for bypolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet arbeider med en ny satsing mot de store byene som skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. I tilknytning til satsingen har miljøvernministeren etablert et eksternt faglig råd for å bidra til å utvikle politikken.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell starter nå sin satsning på bypolitikk. Målsettingen med det faglige rådet er å styrke kreativiteten i arbeidet og bidra til faglige innspill, samt skape oppmerksomhet og debatt ute i samfunnet.

-Jeg ønsker å etablere bypolitikk som et tema i den politiske debatten. På samme måte som vi hatt en politisk debatt om distriktspolitikk i Norge, så vil jeg ha en politisk debatt om hvordan byene må utvikle seg, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

-Vi har en distrikspolitikk, men ingen bypolitikk. Det må vi få nå, sa Solhjell på det første møtet med sitt nye "byråd" - fagråd for bypolitikk.

Medlemmer i rådet:

 • Kjersti Nerseth, egen praksis i Bergen, arkitekt, tidligere president i NAL. Leder.
 • Aas, Hans Petter, Skatt Øst Oslo, underdirektør, leder av Oslo og Omland Friluftsråd og fung. leder i Markarådet
 • Børrud, Elin, Universitetet for Miljø og biovitenskap (UMB), professor i by og regionplanlegging, arkitekt
 • Dahl, Anne-Marie, Futuria, Århus, Danmark, statsviter og framtidsforsker
 • Ellefsen, Karl Otto, Arkitekt – og designhøgskolen (AHO), rektor og professor i arkitektur og urbanisme
 • Groth, Peter, Aspelin Ramm Gruppen AS, Adm. direktør
 • Holm, Erling Dokk, Markedshøyskolen og AHO, statsviter og forsker
 • Huse, Tone, Universitetet i Tromsø, samfunnsgeograf, stipendiat og forfatter
 • Lopez, Andres, Hamar handelsstand forening, daglig leder, styremedlem i Norsk Sentrumsutvikling (NSU)
 • Norheim, Bård, Urbanet Analyse, samfunnsøkonom og transportforsker
 • Schumann, Baard, Selvaag bolig ASA, Adm. direktør,
 • Skare, Anne, Stavanger kommune, Byplansjef, arkitekt
 • Stordalen, Gunhild A., GreeNudge, daglig leder, lege/PhD
 • Walldin, Viktoria, White arkitekter, Stockholm, sosialantropolog
 • Weltzien, Lise, student - utviklingsstudier UiO, delegat til World Urban Forum (UN- Habitat) 2012 for Landsrådet for Norges barne - og ungdomsorganisasjoner 

Fagråd for bypolitikk

-Vi har en distrikspolitikk, ingen bypolitikk. Det må vi få nå, sa Solhjell på det første møtet med sitt nye "byråd" - fagråd for bypolitikk. Foto: Erik Aasheim/MD