Historisk arkiv

Skal sikre bedre luftkvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En ny statlig retningslinje skal sikre at kommunene tar hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet. Den vil kunne hindre at barnehager, skoler, boliger og parker havner i områder med mye luftforurensning.

Miljøverndepartementet har vedtatt en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i deres arealplanlegging. Det er første gang staten gir retningslinjer om dette temaet. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende.

Dårlig luft gir helseplager

I flere byer og tettsteder er luftkvalitet fremdeles et helseproblem, spesielt for mennesker som bor nær veier med mye trafikk. I tilknytning til retningslinjen er det laget et kart som viser hvilke områder som kan ha luftforurensning over de anbefalte grensene.

De store byene vil vokse kraftig fram mot 2020 og trolig videre mot 2050. Retningslinjen vil hjelpe kommunene med å vurdere hvilke områder som egner seg for ny bebyggelse og virksomhet. De vil få råd om hvordan de på best mulig måte kan ta hensyn til luftforurensning i planleggingen. Retningslinjen vil også gjøre det enklere å stille miljøkrav i plansaker. Kommunene må planlegge slik at barnehager, skoler, boliger og parker ikke havner i områder med mye luftforurensning.

Kart og soner

Kommunen, i samarbeid med anleggseiere oppfordres til å utarbeide kart for å vise hvilke områder som er mest utsatt for luftforurensning ved å markere med gult og rødt. Den gule sonen er en vær-varsom-sone, mens det anbefales å unngå å bygge følsom bebyggelse i den røde sonen. Kriteriene for gul og rød sone er utformet i samråd med Folkehelseinstituttet.

Kartet viser områder i Norge som i dag kan ha luftforurensning over anbefalingene i denne retningslinjen:

 

Områder med lokal luftforurensning Kilde: KLIF

Områder med lokal luftforurensning Kilde: KLIF

 

Har større områder med luftforurensning: Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger-Sandnes, Sarpsborg-Fredrikstad, Skien-Porsgrunn og Drammen.

 Har områder med luftforurensning: Brumunddal, Vossevangen, Hamar, Kristiansand, Arendal, Mo i Rana, Lillehammer, Elverum, Kongsberg, Hønefoss, Grimstad, Tønsberg, Vennesla. Moss, Tromsø, Kongsvinger, Steinkjer, Levanger, Gjøvik, Stjørdalshalsen, Kristiansund, Harstad.

 Kan ha områder med luftforurensning: Jessheim, Ålesund, Notodden, Askim, Bodø, Halden, Alta, Horten, Sandefjord, Larvik, Mandal, Narvik, Mosjøen, Molde.