Historisk arkiv

Ellen Hambro blir miljødirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ellen Hambro er i statsråd i dag ansatt som direktør for Miljødirektoratet.

Ellen Hambro er i statsråd i dag ansatt som direktør for Miljødirektoratet.

Hambro er ansatt på åremål for seks år med mulighet for forlengelse i én periode. Hambro vil også lede arbeidet med sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet i en interimsperiode fram til Miljødirektoratet opprettes 1. juli 2013.

 
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro. (Foto: Miljøverndepartementet.)

Direktøren for Miljødirektoratet skal være en pådriver for en effektiv samordning av to fysisk adskilte miljø. Hambro har solid ledererfaring og en faglig innsikt som vil bidra til at direktoratet blir en pådriver i utviklingen av miljøpolitikken.

- Miljødirektoratet vil bli en tydelig og synlig autoritet i en tid med stadig mer komplekse miljøutfordringer. Det nye direktoratet vil gi større gjennomslagskraft for miljøsakene, både gjennom felles ledelse og bedre samordning, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. 

Hambro er 48 år og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, 1991. Hun var ansatt i Miljøverndepartementet fra 1991 til 2004. I Landbruks- og matdepartementet var hun ekspedisjonssjef fra 2004 til 2007. I 2007 ble Hambro direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet i et åremål på seks år ut 2012. Hambro er konstituert som direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet til dags dato.