Historisk arkiv

Forskrift for kjøring i utmark samt invitasjon til å delta i forsøksordning med snøscooterløyper på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender et forslag til endringer i forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag på høring. Forslagene gjelder blant annet mulig etablering av tilførselsløyper til løypenett i naboland.

I tillegg inviterer Miljøverndepartementet kommuner som ligger i det såkalte distriktspolitiske virkeområdet til å søke om å være med i en forsøksordning der kommunene kan etablere snøscooterløyper. Denne prøveordningen vil vare fra 2014 til 2018. Søknadsfristen for å kunne være med i prøveordningen er 1. september 2013. Søknader kan sendes elektronisk til: postmottak@md.dep.no

For mer informasjon om forsøksordningen, se høringsbrevet.

Fristen for å levere høringsuttalelse til forskriftsendringene for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er satt til 27. juni 2013.