Forsiden

Historisk arkiv

Miljøvernministeren lanserer kampanje for å redde humla

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig og dramatisk. I Norge er særlig humlene utsatt, og seks arter står i fare for å bli utryddet. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell lanserer i dag kampanjen Summende hager for å øke oppmerksomheten og kunnskapen. – Vår eksistens er helt avhengig av humler og bier, sier Solhjell.

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig og dramatisk. I Norge er særlig humlene utsatt, og seks arter står i fare for å bli utryddet. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell lanserer i dag kampanjen Summende hager for å øke oppmerksomheten og kunnskapen. – Vår eksistens er helt avhengig av humler og bier. De bidrar til om lag en tredel av matproduksjonen i verden, sier Solhjell.

- Både internasjonalt og nasjonalt kommer det alarmerende rapporter om trusler mot de pollinerende insektene. I tillegg til at de har en nøkkelrolle i matforsyningen, har de også stor betydning for alle typer økosystemer på jorda, sier Solhjell.

Miljøvernministeren presenterer i dag informasjonskampanjen Summende hager, et samarbeidsprosjekt med Det norske hageselskap. Det er utarbeidet informasjon om hva privatpersoner kan gjøre i sin egen hage for å legge til rette for pollinerende insekter.

- Norske hageeiere kan gjøre mye for å få for humler og andre pollinerende insekter til å trives. Vi gir enkle råd og tips til hvordan man kan lage humlevennlige hager, terrasser og uterom. Hovedreglene er å plante flere nektarrike blomster, la det være blomstring fra vår til høst, ha mindre plen og unngå bruk av sprøytemidler, sier direktør i Det norske hageselskap, Tove Berg.

I Norge har vi så mange som 34 humlearter, og seks av disse står i fare for å bli utryddet. Hele 14 prosent av verdens humlearter finnes her til lands. - Det gir oss et spesielt ansvar for å ta vare på disse, sier Solhjell.

Miljøverndepartementet har satt i gang flere tiltak for å bedre leveområdene for de pollinerende insektene, hvor det viktigste tiltaket er å legge til rette for slåtte-og beitemarker.

- Også i byene er det viktig å sikre større sammenhengende grønne områder. Å satse på grønne lunger i byene bidrar til et mer variert biologisk mangfold, som er bra for humler og bier, sier Solhjell.

Importen av flerårige planter er tredoblet på få år. Disse plantene kan bringe med seg frø og insekter som den skadelige harlekinmarihøna og brunskogsneglen. Miljøvernministeren utfordrer derfor hagesentrene og blomsterforretningene til å vurdere sine vareutvalg.

- Den økte importen av hageplanter innebærer en miljøutfordring. De kan spre seg i norsk natur og fortrenge egne lokale arter. Det beste er å tilby mest mulig lokale planter tilpasset vårt klima og miljø, sier Solhjell.

Se kampanjens Facebookside for mer informasjon.

(Foto: Anne Elisabeth Scheen, Miljøverndepartementet)