Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til gratis kartdata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I september friga Miljøverndepartementet en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting. Det omfatter blant annet alle datasett som inngår i den landsdekkende hovedkartserien Norge 1:50.000, detaljerte data over alle kommunegrenser, en landsdekkende digital terrengmodell og en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveier.

- Jeg er glad for at vi med denne budsjettposten sørger for at ordningen blir permanent, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Bevilgningen er et ledd i departementets strategi for åpne kart- og eiendomsdata. Departementet legger stor vekt på at brukerne skal få gode selvbetjeningsløsninger som sikrer kostnadseffektiv tilgang til data døgnet rundt både for kartinnsyn og nedlasting av data til eget utstyr. Kartverket har allerede betydelig pågang fra publikum som ønsker innsyn. Kartverket registrerer også økende pågang fra personer og virksomheter som ønsker direkte tilgang til data.

-Dette gir store muligheter for nye, innovative løsninger med stor nytteverdi for folk flest, sier miljøvernministeren.