Historisk arkiv

Utvalg nedsatt for å gjennomgå pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag ble det nedsatt et utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget har ni medlemmer og skal ledes av fylkesmann Anne Karin Hamre.

I statsråd i dag ble det nedsatt et utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget har ni medlemmer og skal ledes av fylkesmann Anne Karin Hamre.

Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens framtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling.

 –Jeg er glad for at vi har fått et utvalg med bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn. Det gir et godt grunnlag for en objektiv gjennomgang av pelsdyrhold i Norge og internasjonalt, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

 –Å få avklart pelsdyrnæringens framtid i Norge er en viktig sak, og jeg er svært fornøyd med at vi har nedsatt dette utvalget. Utvalget er sammensatt av svært kompetente mennesker med ulike innfallsporter til pelsdynæringen. Jeg ser fram til å lese utredningen når den er klar om et års tid, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 Se utvalgets sammensetning og mandat: