Historisk arkiv

Fylkesplaner Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fylkesplaner og –delplaner Østfold

 

Areal- og transportplan for Nedre Glomma – 2. generasjon Godkjent ved
brev 04.07.08
Godkjenning av fylkesdelplanen Regional utviklingsplan for Mosseregionen Godkjent ved
brev 16.01.08
Fylkesplan for kystsonen i Østfold Godkjent ved
brev 18.10.07

Fylkesdelplan kultur for Østfold 2005-2008

Godkjent ved
brev 17.03.06

Fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold

Godkjent ved
brev 11.10.05

Fylkesdelplan 2005-2008 "Sammen for fysisk aktitvitet i Østfold"

Godkjent ved
brev 27.09.05

Fylkesplan for Østfold 2004-2007

Godkjent ved
kgl.res 07.10.05. (pdf)
Pressemelding 07.10.05

Fylkesplan for Østfold 2000-2003

Godkjent ved 
kgl.res. 30.11.01 (pdf)
Pressemelding 30.11.01

Fylkesdelplan 2001-2004 - Fysisk aktivitet i Østfold

Godkjent ved 
brev 23.11.01 (pdf)

Relatert nettsted: Østfold fylkeskommune