Historisk arkiv

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020

Strategien inneholder både konkrete tiltak og føringer og retningslinjer for statens videre arbeid med friluftsliv i årene frem mot 2020.

Last ned strategien.

T-1535 / 2013
ISBN 978-82-457-0474-7