Historisk arkiv

Miljøverndepartementets historiebok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Historiebok: Mellom himmel og jord - Glimt fra Miljøverndepartementets 40 år

Miljøverndepartementets historiebok ”Mellom himmel og jord – Glimt fra Miljøverndepartementet 40 år” er her. Da Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972, var det mye som var annerledes enn nå. Lufta i de store byene var mer forurenset. Fjordene og mange av vassdragene var så forurenset at det på flere strender var satt opp plakater om at det var forbudt å bade. Den sure nedbøren hadde flere steder tatt fra oss laksen. Vi brukte havet som søppelplass. Og vi tok dårlig vare på naturen vår.

Forfatteren Ottar Julsrud er journalist med lang fartstid i norsk presse. Han har tatt oss med på en reise fra tiden før Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 og fram til i dag. Han viser glimt fra departementets 40-årige historie, de gode historiene, kampene for renere luft og vann og vern av natur, fredning av kulturminner og de møysommelige internasjonale miljøforhandlingene. Og ikke minst, hva som gjenstår.

De som ønsker å få tilsendt boka kan kontakte biblioteket i departementet.