Historisk arkiv

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. januar 2011

Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. januar 2011. Oppdatert pr. 31. januar 2011.

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregisterLast ned veilederen i pdf (pdf)