Historisk arkiv

Høringskonferanse om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten, del 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nett-TV

Tirsdag 8. juni holdes det en åpen høringskonferanse om arbeidet med oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Formålet med konferansen er å stimulere til innspill fra ulike interessegrupper. Både miljø- og utviklingsministeren, fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren vil delta på konferansen.

Det vil også blant andre representanter fra lokalt næringsliv og politikk, oljeindustrien, fiskeriene, miljøorganisasjonene og representanter for fagetater og forskningsmiljøer.

Se programmet for konferansen her(pdf)

Trykk på lenken under for å følge konferansen.