Tidligere statssekretær Heidi Sørensen (SV)

(Perioden 18.10.07 - 27.04.12)

Født: 1970

Politiske verv:  

2001-2005

Stortingsrepresentant for Oslo, Samferdselskomiteen
2005-2007 Stortingsrepresentant for Oslo, Miljø- og energikomiteen
2007-2012 Statssekretær i Miljøverndepartementet
Medlemskap i delegasjoner:  
2001-2005 Medlem Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen 06.11.2001-30.09.2005
2005-2009 Personlig varamedlem Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) 10.11.2005-30.09.2009
   
Tillitsverv i partier:  
2001- Medlem Styret for Oslo SV
   
Utdanning:  
1989-1992 1989-1992 Cand.mag. historie og statsvitenskap
   
Yrkeserfaring:  
1998-2001 Daglig leder i Grønt Lys AS
   
Offentlige verv:  
1997-1998 Medlem Energiutvalget (NOU)
1997-2001 Medlem Forbrukerrådet
1999- Medlem Teknologirådet
2000- Medlem Hovedstyret for Norges forskningsråd
2001- Leder Avfallsutvalget (NOU)
   
Tillitsverv i organisasjoner:  
1991-1995 Medlem Styret, råd og AU i Nei til EU
1993-1995 Leder Natur og Ungdom
1995-1998 Leder Naturvernforbundet
  Medlem Styret for Friends of the Earth