Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Informasjon om Hydro-styrets arbeid med opsjoner og lederlønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet ved Eierskapsavdelingen ble 21. juni muntlig orientert av Hydros styreleder Jan Reinås om styrets arbeid med avvikling av opsjonsavtalene i Norsk Hydro. Eierskapsavdelingen orienterte videre til politisk ledelse.

- Styret i Norsk Hydro har ikke lagt fram noen sak til godkjenning hos eierne. Derfor har de heller ikke fått noen godkjenning fra oss, sier statssekretær Rikke Lind (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet.

- Stoltenberg-regjeringens holdninger til disse forholdene er tydelig beskrevet i eierskapsmeldingen og i dokumentet "Regjeringens eierpolitikk". Ingen kan være i tvil om hva Stoltenberg-regjeringen mener om disse spørsmålene, sier Rikke Lind.

- Vi er imot inngåelse av nye opsjonsavtaler, og regjeringen Stoltenberg har derfor stanset inngåelse av nye opsjonsavtaler i statlig eide selskaper. Vi aksepterer andre insentivordninger som bonus, så fremt disse er basert på målbare kriterier og ikke utgjør mer enn 50 prosent av fastlønn. Vi ønsker moderasjon i lederlønninger. Våre retningslinjer slår fast at lederlønnsnivået i statlige selskaper skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, sier statssekretær Rikke Lind.

- Vi har understreket dette overfor styrene og ledelsen i selskaper der staten er hel eller delvis eier, sier statssekretær Rikke Lind.

Etter lovendringen i Allmennaksjeloven 1. januar skal styrene, også i Norsk Hydro, legge fram veiledende retningslinjer for lederlønninger. Disse skal legges fram for generalforsamlingen til rådgivende avstemning og vedtak så langt det gjelder opsjoner eller annen godtgjøring basert på aksjer eller aksjekursutvikling.

- Ut fra behandlingen på generalforsamling er det styret som har ansvaret for å følge disse retningslinjene i den praktiske håndteringen av lederlønn, sier statssekretær Rikke Lind. 

---------------------------------

Eierskapsmeldingen: St.meld. nr. 13 (2006-2007), "Et aktivt og langsiktig eierskap"

"Regjeringens eierpolitikk 2006"

Til toppen