Historisk arkiv

Historisk arkiv

Blogg om sosiale medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til å delta i en debatt og dialog om hvordan departementene bør ta i bruk nye, sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter osv. En egen blogg er etablert for diskusjonen.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)inviterer til å delta i en debatt og dialog om hvordan departementene bør ta i bruk nye, sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter osv. En egen blogg er etablert for diskusjonen.

NHD leder en arbeidsgruppe som vurderer nye muligheter med nye, sosiale medier. For å muliggjøre en diskusjon med så mange som mulig har NHD derfor lansert en blogg hvor publikum inviteres til å si sin mening og komme med råd og kommentarer.

Bloggen finnes her: www.depsosialemedier.wordpress.com