Historisk arkiv

Løsning for Think

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

– Det er gledelig at det nå er funnet en løsning for videre drift og utvikling av el-bilen Think, sier statssekretær Rikke Lind.

Foto: Rikke Lind

– Det er gledelig at det nå er funnet en løsning for videre drift og utvikling av el-bilen Think, sier statssekretær Rikke Lind.

– Jeg er glad for at Investinor gjennom sin investering i selskapet, bidrar til å sikre hovedkontor og teknologiutvikling i Norge og at en betydelig del av de ansatte beholder sine jobber her i landet, sier Lind.

Regjeringen Stoltenberg etablerte Investinor i 2008. Formålet med selskapet er å bidra til økt verdiskaping i Norge, gjennom å tilby risikovillig kapital.

– Denne og andre investeringer Investinor har gjort, viser at regjeringen Stoltenberg har fått etablert et nytt og viktig virkemiddel i næringspolitikken, sier statssekretæren.