Historisk arkiv

Midler til utdanning innen IR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet lyser sammen med Kunnskapsdepartementet, ut engangsmidler til utvikling av utdanningstilbudet innen immaterielle rettigheter (IR).

Nærings- og handelsdepartementet lyser sammen med Kunnskapsdepartementet, ut engangsmidler til utvikling av utdanningstilbudet innen immaterielle rettigheter (IR) ved landets universiteter og høgskoler. Utdanning innen IR handler om hvordan man forholder seg til patenter, varemerker, designrettigheter og andre immaterielle rettigheter i forbindelse med kommersiell utnyttelse av oppfinnelser eller annen bruk av rettighetsbelagt materiale.

IR utgjør en økende del av samfunnet og bedriftenes kapital. Dette krever økt kompetanse på området. Utlysningen er en oppfølging av St.meld. nr. 7 (2008-2009) – Et nyskapende og bærekraftig Norge.

Les utlysningsteksten.