Historisk arkiv

Næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortinget gjorde vedtak 19. juni 2009 om en bevilgning på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 til ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”, etableringen av næringsfond for kommunene Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vern av Vefsnavassdraget. Retningslinjene for fondet er nå klare.

Stortinget gjorde vedtak 19. juni 2009 om en bevilgning på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 til ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”, etableringen av næringsfond for kommunene Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vern av Vefsnavassdraget. Tiltaket er beskrevet i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Næringsfondene skal legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i de fire kommunene.

Les retningslinjene for fondene og tildelingsbrevene til kommunene.