Historisk arkiv

Regjeringens tiltakspakke 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Her er en samlet oversikt over Nærings- og handelsdepartementets pressemeldinger i forbindelse med tiltakspakken.

Pressemeldinger fra Nærings- og handelsdepartementet:

Les alle pressemeldinger om tiltakspakken.

Lydkommentar om tiltakspakken.

 

Hektisk dag for nærings- og handelsministeren:

F.v. Finn Bergesen (NHO), Brustad og Roar Flåthen (LO)
Brustad innkalte de store næringslivsorganisasjonene for å få tilbakemeldinger på tiltakspakken i ettermiddag.

Gründer Nayoung Mathiesen serverer sushi.
Den nye etablererstipendordningen ble presentert hos gründerbedriften ANZO i Bærum, Akershus.

Brustad sammen med styreleder Tom Knoff i Argentum.
Argentum tilføres 2 milliarder kroner i ny egenkapital som gjennom fond skal investeres i små og mellomstore bedrifter.


Brustad presenterte utvidelsen av GIEKs U-landsordning med over 1 milliard kroner hos bedriften Jacobsen Elektro i Lier, Buskerud.