Historisk arkiv

Statistikk om reiselivsnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Utredning fra Statistisk Sentralbyrå

I Soria Moria-erklæringen peker på reiseliv som et satsingsområde. Regjeringens strategi for reiselivsnæringen som ble lagt fram i 2007 påpekte behovet for statistikk. Statistisk sentralbyrå har nå levert sin utredning om statistikk om reiselivsnæringen.

Utredning om statstikk om reiselivsnæringen.