Historisk arkiv

Nærings- og handelsdepartementet

Arena for kreativitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Telenors nye innovasjonssenter på Fornebu.

Foto: Morten Karlsen Sørby, Trond Giske og Jon Fredrik Baksaas
Konserndirektør Morten Karlsen Sørby, nærings- og handelsminister Trond Giske og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (Foto: Mette Fossum Beyer/NHD)

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Telenors nye innovasjonssenter på Fornebu.

Det nye Telenor Innovation Centre skal være et kreativt sted hvor ansatte, kunder, partnere og studenter kan samarbeide om å utvikle nye innovative løsninger. Senteret inneholder et topp moderne multimedierom og møterom som legger forholdene til rette for mer samarbeid og nytenkning.

Trond Giske
Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Telenors innovasjonssenter på Fornebu. (Foto: Mette Fossum Beyer/NHD)