Historisk arkiv

Innspill til nanostrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt til sammen 14 skriftlige innspill om nanostrategi.

Ill.: Piotr Rotkiewicz

Illustrasjon: Piotr Rotkiewicz

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt til sammen 14 skriftlige innspill om nanostrategi. Strategien skal legges frem i løpet av 2011.

Innspillene kan lastes ned her i PDF-format:

Sintef (1)

Sintef (2)

Sintef (materialer og kjemi)

NTNU

Standard Norge

Norsk institutt for luftforskning

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Nordic Quantum Computing Group

MicroTech Innovation

Vitenskapskomitéen for mattrygghet

LO

Høgskolen i Vestfold