Historisk arkiv

Nærings- og handelsdepartementet

Samråd om statlig eierskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske arrangerte i dag et samråd om det statlige eierskapet. Bakgrunnen for møtet er den kommende stortingsmeldingen om temaet.

Nærings- og handelsminister Trond Giske arrangerte i dag et samråd om det statlige eierskapet. Bakgrunnen for møtet er den kommende stortingsmeldingen om temaet.

Fra samråd om eierskap

Følgende var invitert til møtet:


• Frode Strand Nilsen (FSN Capital Partners AS)
• Svein Støle(Pareto AS)
• Olav Thon (Olav Thon Gruppen AS)
• Bjørn Kjos (Norwegian Air Shuttle ASA)
• Trine Lerum Hjellaug (Adm.dir i Lerum Gruppen)
• Anette Olsen (Fred Olsen AS)
• Anne Birgitte Fossum  (Privat investor med hovedvekt på investeringer innen fast eiendom og Private Equity gjennom Foinco AS)
• Christen Sveaas (Kistefos AS)
• Anne Jorunn Møkster, (adm dir og eier i Simon Møkster Shipping AS)
• Elisabeth Grieg (deleier av Grieg Group med mer.)
• Jens Ulltveit-Moe(UMOE AS )
• Jan P. Collier (Eier ABG Sunndal Collier)
• Kathryn Baker (Partner i Reiten & Co )
• Olav Nils Sunde (Color Line)

Hør Giskes oppsummering av møtet her (lydfil).

Reportasje fra NRK Dagsrevyen om møtet.