Historisk arkiv

Innstilling om medaljen for edel dåd mottatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt innstilling fra Sjøfartsdirektoratet om utdeling av medaljen for edel dåd for redningsinnsats 22. juli 2011.

Nærings- og handelsdepartementet vil håndtere innstillingen uten unødig opphold. Vedtak om utdeling av medaljen for edel dåd gjøres av Kongen i Statsråd.