Historisk arkiv

Verktøy for vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen har foreslått å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond i den nye stortingsmeldingen om selskapene Innovasjon Norge og SIVA.

Verktøy for vekst

Verktøy for vekst (Foto: Masterfile/NTB Scanpix)

Regjeringen har foreslått å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond i den nye stortingsmeldingen om selskapene Innovasjon Norge og SIVA. Blant tiltakene er også nye mål for de to selskapene, enklere virkemidler og styrket rådgivning og bistand til bedrifter som vil satse internasjonalt.

Verktøy for vekst, St.meld. nr. 22 (2011-2012), som ble behandlet i Stortinget torsdag 14. juni, legger rammen for videre utvikling av Innovasjon Norge og SIVA. Meldingen viser hvordan disse to selskapene er sentrale verktøy i realiseringen av regjeringens næringspolitikk.

- Bedrifter over hele verden opplever hardere konkurranse ettersom økonomiske aktører både hjemme og i utlandet opererer i de samme markedene. Det stiller store krav til bedrifter med hensyn til innovasjon, organisering og omstilling av produksjonen. Tiltakene i denne stortingsmeldingen vil gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å møte disse utfordringene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Lenke til Stortingsbehandlingen