Historisk arkiv

Giske utfordret av IKT-næringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

IKT-bransjen stod i kø for å utfordre nærings- og handelsminister Trond Giske da han inviterte til samråd fredag 12. april. Arrangementet ble holdt hos Visma sammen med IKT Norge. - Jeg håper på konkrete, gode innspill til den kommende næringsmeldingen, sa Giske.

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterte til IKT-samråd sammen med IKT Norge. Arrangementet ble holdt hos Visma til stor oppslutning. F.v: Trond Giske, Per Morten Hoff (IKT Norge) og Øystein Moan (Visma). (Anne Cecilie Lund/NHD)

IKT-bransjen stod i kø for å utfordre nærings- og handelsminister Trond Giske da han inviterte til samråd fredag 12. april. Arrangementet ble holdt hos Visma sammen med IKT Norge. - Jeg håper på konkrete, gode innspill til den kommende næringsmeldingen, sa Giske.

20 bedrifter ble invitert av nærings- og handelsdepartementet og IKT Norge til å gi to gode råd til Trond Giske. Målet var å samle innspill til den kommende næringsmeldingen om hvordan IKT-bransjen skal kunne bidra til den videre verdiskapingen i landet.

- Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år. Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme. IKT-næringen må inngå i dette bildet. Den er viktig både som støttenæring, men også i seg selv. Vi må skru sammen virkemidlene slik at de kan fungere som en motor i IKT-næringen. sier Giske.

Stort engasjement

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også bli en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi. Og det var tydelig at aktørene i IKT-bransjen nødig vil bli stående på sidelinjen i det kursen videre skal stakes. Giske selv var tydelig på betydningen av digitale, teknologiske nyvinnger på dette feltet.

- Statsråden har tidligere  uttalt at "omstilling er bedre enn bevaring". Det er søt musikk i mine ører. Vi ber ikke om subsidier, men om gode rammebetingelser. IKT er en katalysator for omstilling i offentlig sektor så vel som i næringslivet ellers. Derfor må IKT få en sentral plass i næringsmeldingen, sa IKT Norges Per Morten Hoff.

Effektiv tilgang på kapital, digital kompetanse gjennom hele utdanningsløpet frem til fremragende forskning og at det offentlige forvalter sin innkjøpsmakt på en konstruktiv måte, var blant budskapene fra aktørene. 

Bedrifter som deltok var Visma (vertskap), Mamut, cXense, Beat, EVRY, Dips, Redpill, CFengine (tidligere Trolltech), Wewanttoknow, Kantega, Comoyo, Encap, Index, Mobilskole, Filmgrail, EZ Systems, Energymicro, Software Innovation, Atea, Microsoft, Basefarm og Agresso.

IKT-bransjen møtte opp i flokk hos Visma, da IKT Norge og nærings- og handelsminister Trond Giske inviterte til samråd. (Anne Cecilie Lund)
Simon Strumse i Filmgrail viser frem filmsøketjenesten sin til statsråd Trond Giske. (Anne Cecilie Lund/NHD)

Bilder fra arrangementet kan ses her.