Historisk arkiv

Kartlegging av mulige juridiske hindre for ansattes medeierskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har Advokatfirmaet BA-HR DA gjennomført en kartlegging av mulige juridiske hindre for ansattes medeierskap. Denne er nå til vurdering i departementet.

Les kartleggingen her.