Historisk arkiv

Mer mangfold i styrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Det geografiske styremangfoldet i selskaper som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet har økt med over 20 prosent det siste året.

Det geografiske styremangfoldet i selskaper som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet har økt med over 20 prosent det siste året.

– Vi er på riktig vei, men ennå ikke i mål, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det har lenge vært en overrepresentasjon av styremedlemmer fra Oslo og Akershus. Regjeringen har jobbet målrettet for mer mangfold, og dette arbeidet gir nå resultater.

I selskaper forvaltet av Nærings- og handelsdepartementet har antall styrerepresentanter med bakgrunn utenfor det sentrale østlandet økt fra 31,9 prosent i 2012, til 38,9 prosent i 2013. Det tilsvarer en økning på over 20 prosent.

Sør-Trøndelag har doblet fra fire til åtte representanter fra 2012 til 2013. Antall styremedlemmer fra Agder-fylkene har i samme periode gått fra en til tre. Vestlandet kan også vise til en solid økning. Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har til sammen 18 styrerepresentanter, mot 11 i 2009.

Næringsministeren er fornøyd med utviklingen

– Det er ingen tvil om at næringslivet i regionene har erfaring og kunnskap som de statlige selskapene har bruk for, sier Giske.

En stor del av verdiskapningen skjer utenfor Østlandet, og det er derfor viktig at styremedlemmene i de statseide selskapene har kunnskap om regionalt næringsliv og ressurser. Økt mangfold bidrar til diskusjoner og bredt beslutningsgrunnlag. Regjeringen mener dette er avgjørende for selskapenes resultater og utvikling.

Foruten de 24 selskapene som er nevnt i Eierberetningen, er også styrerepresentanter til GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt), Aker Solutions og Kværner med i beregningen. Det er totalt 157 eiervalgte styremedlemmer i disse selskapene.

 

Styremedlemmer 2012-2013
  Østland Regional Utland
2012 53,8 % 31,9 % 14,4 %
2013 46,5 % 38,9 % 14,6 %

Fordeling østland (Oslo og Akershus), regional (øvrige fylker) og utland