Historisk arkiv

Regjeringsskifte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Hva skjer ved et regjeringsskifte?