Historisk arkiv

Altinn-løsningen videreutvikles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 36,5 millioner kroner i 2008. Dette gjør det mulig å inngå nødvendige kontrakter for å få på plass en ny Altinn II-løsning.

– Altinn har vært en suksess. Den har medført forenklet innrapportering til det offentlige. Løsningen har bidratt til store samfunnsøkonomiske gevinster ved at både myndigheter og næringsliv har spart store ressurser på elektronisk innlevering av skjemaer til det offentlige, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Dagens kontrakt på Altinn-løsningen utløper høsten 2008. Arbeidet knyttet til ny kontrakt for drift og videreutvikling ble påbegynt i 2007 og har fortsatt i 2008. Arbeidet utføres i tett samarbeid med de mest berørte departementet og etater.

– Ambisjonen er at Altinn skal utvikles til en felles portal der alle relevante elektroniske tjenester fra det offentlige til næringslivet gjøres tilgjengelig, sier næringsministeren.

Med den økte bevilgningen fra 77,2 mill. kroner til 113,7 mill. kroner kan regjeringen inngå nødvendige kontrakter for å få på plass en ny Altinn II-løsning dersom forhandlingene gir grunnlag for det.