Historisk arkiv

Forenkling for næringslivet: Alle støtteordninger på ett sted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I dag åpner informasjonstjenesten bedriftshjelp.no med oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet. Her skal bedrifter i alle bransjer og utviklingsfaser få hjelp til å orientere seg i mengden av offentlige tilbud til næringsdrivende.

I dag åpner informasjonstjenesten www.bedriftshjelp.no med oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet. Her skal bedrifter i alle bransjer og utviklingsfaser få hjelp til å orientere seg i mengden av offentlige tilbud til næringsdrivende.

Enten du trenger statlige økonomiske garantier eller tilskudd skal du lett få oversikt over støttemulighetene på ett og samme nettsted. Brønnøysundregistrene har fått ansvaret for nettstedet, og ca 20 offentlige tilbydere av støtteordninger for næringslivet presenterer her sine tjenester. Tjenesten er en utvidelse av det portalsamarbeidet som allerede eksisterer mellom Norges Forskningsråd. Innovasjon Norge og SIVA.

– Jeg er veldig opptatt av å forenkle hverdagen for norske bedrifter. Store bedrifter har mange ansatte til å ta seg av kompliserte og administrative spørsmål. Men flesteparten av bedriftene i Norge er små, og har ikke de ressursene som trengs. Tjenesten gjør det mulig for norske bedrifter å få tilgang på offentlige tjenester på en lett og grei måte , sier nærings- og handels¬minister Sylvia Brustad.

Følger den nye handlingsplanen

Den versjonen av www.bedriftshjelp.no som lanseres nå skal ha prøvedrift frem til januar 2009. I denne perioden er det mulig å gjøre tilpasninger og endringer for å gjøre tjenesten best mulig for framtidig, permanent drift. Sylvia Brustad er opptatt av at brukerne skal bli hørt så tidlig som mulig ved utvikling av offentlige tjenester.
 – Å samle all dialog mellom det offentlige og næringslivet i Altinn, står sentralt i den nye handlingsplanen «Tid til nyskaping og produksjon», som jeg presenterte i august. Involvering av brukerne på et tidlig stadium i forenklingsarbeidet er et annet tiltak som framheves i handlingsplanen. Ved å tilby www.bedriftshjelp.no som en egen, foranderlig nettløsning før inkludering i det store Altinn-systemet, gjør vi det mulig å oppfylle begge krav på en god og kostnads¬effektiv måte, forklarer Sylvia Brustad.

Brukerne skal høres

- Vi står klar til å forandre, tilføye og fjerne elementer og funksjoner i løsningen i samarbeid med de mange tjenestetilbyderne som presenterer seg i www.bedriftshjelp.no og gjennom tilbakemeldinger fra brukerne. Brønnøysundregistrene skal ta ansvar for at alle blir hørt og at innkomne forslag blir seriøst vurdert, lover Erik Fossum, direktør for Brønnøysundregistrene.