Historisk arkiv

Regjeringen innfører obligatorisk båtførerbevis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

– Dette er en milepæl i arbeidet med sikkerhet til sjøs, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad. Regjeringen har besluttet å innføre obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter fra 1. mai 2010.

Fritidsbåter. Foto: Sandra Clark

– Ordningen vil være med å fremme bedre holdninger og atferd på sjøen, sier Brustad.

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter.

Det anslås at rundt 170 000 personer må ha bestått båtførerprøven og skaffet seg båtførerbevis innen 1. mai 2010. Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges.

– Regjeringen har lagt vekt på å lage en enkel og forutsigbar ordning både for de som omfattes av den og for myndighetene som skal håndheve kravene, sier næringsministeren.

Regjeringen setter samtidig i gang et arbeid som gjør det mulig å frata personer som er født før 1980, retten til å føre båt ved overtredelse av regelverket til sjøs, slik det er i veitrafikken.

– Jeg vil dessuten oppfordre alle som er født før 1980 som ikke alt har tatt båtførerprøven, til også å ta prøven, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Kontaktperson: Christian Grotnes Halvorsen, 48 15 37 48