Historisk arkiv

Norge skal delta i utbygging av europeisk satellittnavigasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I revidert budsjett for 2009 forslår regjeringen 21 millioner kroner til norsk deltakelse i utbyggingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo.

I revidert budsjett for 2009 forslår regjeringen 21 millioner kroner til norsk deltakelse i utbyggingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo. Utbyggingsfasen løper til 2013, og i denne fasen vil Norges deltakelse medføre forpliktelser på rundt 600 mill. kroner.

- Galileo er et banebrytende prosjekt, både fordi det er første gang EU bygger ut felles infrastruktur av denne størrelsen, og fordi det er et enormt industriprosjekt. Prosjektet får stor betydning for utviklingen av europeisk romindustri, og derfor er det er viktig at norske bedrifter nå får mulighet til å posisjonere seg, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Galileo er utviklet av den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency), der Norge har vært aktiv deltaker i utviklingen av systemet. Nå skal EU stå for utbyggingen. Det er i denne fasen at regjeringen nå melder Norge på som aktiv deltaker.

Flere store nasjoner, deriblant USA, Russland, Kina og Japan, har etablert eller arbeider med utvikling av egne systemer. Gjennom Galileo vil EU nå etablere slik viktig infrastruktur på europeisk basis. Samtidig settes industrien i stand til å ta del i et raskt voksende marked for navigasjonstjenester og -produkter.

Galileo skal bestå av totalt 30 satellitter og vil få global dekning. Systemet vil gi brukerne bedre ytelse og sikrere tilgang på navigasjonstjenester. Gjennom deltakelse får vi nå mulighet til å arbeide for best mulig ytelse i norske områder.

-Den største forskjellen for norske brukere blir økt nøyaktighet og sikkerhet i bruken av satellittnavigasjon, særlig i nordlige områder. Dette er viktig både for skipsfart, helikoptertjenester og offshorevirksomhet. Samtidig er det viktig at redningstjenesten, får best mulige verktøy. Med vår lange kystlinje og store havområder, har satellittnavigasjon stor betydning for sikkerheten til sjøs, sier statsråden.