Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Strategi for Norges samarbeid med Brasil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske møtte i dag næringslivet for å drøfte hva regjeringen kan gjøre for å forenkle hverdagen for norske selskaper i Brasil.

Nærings- og handelsminister Trond Giske møtte i dag næringslivet for å drøfte hva regjeringen kan gjøre for å forenkle hverdagen for norske selskaper i Brasil. 

Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for Norges samarbeid med Brasil. Strategien skal være ferdig i januar 2011, og har som målsetting å styrke et gjensidig nyttig samarbeid på områder som næringsliv, klima og miljø. For at strategien skal reflektere næringslivets interesser i størst mulig grad, inviterte nærings- og handelsministeren næringslivet til et møte tidligere i dag.

- Jeg har fått mange innspill om hvordan det er å drive næringsvirksomhet i Brasil. Det er et svært spennende marked, men også relativt krevende. En av hovedmålsetningene med denne satsingen er å legge bedre til rette for norsk næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Brasil har store forekomster av viktige ressurser som olje, gass, jernmalm og bauxitt. Landet er Norges viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika, og etter EU og USA det land med de største norske investeringene. Gigantfunn av olje og gass i havet utenfor Rio de Janeiro og São Paulo vil kunne gjøre landet til en av verdens største oljeprodusenter.

Om lag 70 norske selskaper er i dag representert i Brasil. Ved siden av petroleumssektoren, er maritime og marine næringer, etanolproduksjon og vannkraftutbygging områder hvor norsk næringsliv har gjort seg gjeldende. Varehandelen mellom Norge og Brasil utgjorde 8,1 mrd kroner i fjor.

- Den økonomiske geografien er i rask endring. For at vi skal sikre fortsatt norsk verdiskaping er det helt avgjørende at vi har et næringspolitisk kart som samsvarer med terrenget. Dette er utgangspunktet for at vi nå utarbeider en langsiktig strategi for samarbeidet vårt med Brasil, sier Trond Giske.

I den videre prosessen ønsker NHDinnspill fra næringslivet. Forslag til tiltak som kan forenkle hverdagen for bedrifter i Brasil kan meddeles Nærings- og handelsdepartementet v/ Handelspolitisk avdeling på e-post: brasilstrategi@nhd.dep.no .

Til toppen