Historisk arkiv

Regjeringen styrker den statlige eierskapsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke den statlige eierskapsforvaltningen gjennom å øke ressursene til Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet.

Økt globalisering, raskere teknologi- og industriutvikling og utvidet fokus på hva som bidrar til selskapenes verdiskaping, gjør eierskapsforvaltningen krevende.

- Staten skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier. Derfor styrker vi nå ressursene til den statlige eierskapsforvaltningen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. 

Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser i de fleste av de kommersielle selskapene staten har eierandeler i.
Avdelingen ble opprettet i 2002 og forvalter i dag eierskapet i totalt 24 selskaper.

Nærings- og handelsdepartementet har i forbindelse med regjeringens eierskapsmelding gjennomgått de krav som stilles til en moderne og profesjonell eierskapsforvaltning. I tråd med dette foreslår regjeringen en bevilgning til Eierskapsavdelingen på  5 millioner kroner.