Historisk arkiv

19 får medaljen for edel dåd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

19 personer blir hedret med medaljen for edel dåd. Det ble besluttet av Kongen i statsråd i dag, 15. juni. Av disse vil fem personer få medaljen i gull, mens 14 personer får medaljen i sølv.

- Da terroren rammet oss 22. juli, var det mange som gjorde en stor innsats både i Regjeringskvartalet og ved Utøya. Regjeringen hedrer de frivillige gjennom de to minnesmerkene som er besluttet opprettet i Oslo og i Hole kommune. Mennesker som har utvist en helt spesiell innsats ved frivillig å utsette seg selv for livsfare ved å redde andre, kan tildeles medaljen for edel dåd. 22. juli var det mange som gjorde en slik innsats. Etter vurdering av de forslagene som hittil er kommet inn har Sjøfartsdirektoratet innstilt på at 19 personer skal hedres med medalje. Regjeringen har fulgt Sjøfartsdirektoratets innstilling, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det er Sjøfartsdirektoratet som er innstillingsmyndighet og som har vurdert om kandidatene har oppfylt vilkårene for å få medaljen. Dette er i tråd med tidligere praksis. Direktoratet har fått av bistand fra KRIPOS til å vurdere forslagene fra publikum. Hvis publikum skulle mene at noen er utelatt, er det fortsatt mulig å nominere flere personer til medaljen.

- Alle kan foreslå personer som de mener bør få denne utmerkelsen. Fristen for dette er på hele fem år. Jeg utelukker derfor ikke at det kan bli flere tildelinger i tiden som kommer knyttet til 22. juli, sier Giske.

De som får medaljen er:

Medaljen i gull:

Oddvar Hansen, Otto Kristian Løvik, Lill Hege Nilsen, Jørn Øverby og Erik Martinsen Øvergaard.

Medaljen i sølv:

Lise Berit Aronsen, Thomas Cordtsen, Kjersti Buer Dolve, Sjur Harald Dolve, Marcel Gleffe, Bjørn Kasper Ilaug, Allan Søndergaard Jensen, Bjørn Juvet, Terje Bergan Lien, Christer Lillestrøm, Sissel Martinsen, Ole Johan Simonsen, Julien Lucien Bernard Sué og Helge Gjerløw Wettre.

Fakta:

  • Medaljen i gull er rangert som den 7. høyeste utmerkelse man kan få i Norge, mens medaljen i sølv er rangert som nr. 13. Terskelen for å dele ut medaljen er meget høy.
  • Medaljen ble delt ut etter Alexander Kielland-ulykken i 1980, til to redningsmenn på helikoptre og en fører av taubåt som bidro i redningsarbeid. Etter Åsta-ulykken i 2000 ble den delt ut til tre passasjerer som reddet flere medpassasjerer på toget. Begge gangene ble medaljen kun utdelt i sølv. Tidligere ble medaljen stort sett blitt utdelt i forbindelse med ulykker til sjøs og redningsinnsats i den forbindelse. Derav står Sjøfartsdirektoratet som ansvarlig utreder for medaljen.
  • Av statuttene for medaljen fremgår at ”medaljen utdeles som belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv”. Graden av fare personene har utsatt seg for ved redningsforsøket vil være avgjørende for å kvalifisere til medaljen for edel dåd. Videre må man frivillig ha utsatt seg for denne faren.