Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge vil overvåke klima og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2013

Regjeringen bevilger 29 millioner kroner til satellittovervåking av klima og miljø. Bakgrunnen er at Norge skal være med i den innledende driftsfasen av EUs klima- og miljøovervåkingsprogram Global Monitoring for Environment and Security (GMES).

Regjeringen vil gi 29 millioner kroner til satellittovervåking av klima og miljø. Bakgrunnen er at Norge skal være med i den innledende driftsfasen av EUs klima- og miljøovervåkingsprogram Global Monitoring for Environment and Security (GMES).

Ved hjelp av satellitter, bakkebaserte sensorer og integrering av disse dataene vil GMES bidra til å overvåke hav, miljø, klima, skog, samt skred og ras.

- Denne typen overvåkning er viktig både for å utøve vår nordområdepolitikk og for å forstå klimaendringene bedre. Norge er et av de land som har størst nytte av disse dataene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

GMES vil inngå i regjeringens satsing på havovervåking i nord. For Norges del har det vært vesentlig å sikre at radarsatellitter observerer over norsk område. Slike satellitter bruker mye strøm og kan bare være påskrudd deler av tiden.

- Nå får vi være med på å bestemme hvilke områder satellittene skal observere. Norge vil få tilgang til programmets styringsorganer, og norsk industri kan konkurrere om leveranser til GMES., sier Giske.

Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) fikk nylig en kontrakt i GMES til en verdi av ca. 200 mill. kroner.

- Vår tilslutning til GMES bidrar til å sikre norske interesser, men er også vårt bidrag til et globalt fellesgode. Norge er gjennom GMES med på å dekke Norges, Europas og verdenssamfunnets fremtidige behov for gode jordobservasjonsdata, sier Giske.

Fakta om GMES

  • Programmet vil bestå av et stort antall satellitter, bakkeinfrastruktur og informasjonstjenester. Som følge av GMES vil Europa i 2015 ha verdens mest avanserte flåte av miljøsatellitter. Syv satellitter er allerede under bygging – den første er planlagt skutt opp i 2013.
  • Kostnaden for Norges deltakelse i GMES ut 2013 er beregnet til om lag 29 mill.
  • Norges tilslutning til programmet vil formelt skje gjennom at programmet tas inn i EØS-avtalen, under forutsetning av at Stortinget gir sin formelle godkjennelse. Spørsmålet om Norges deltakelse etter 2013 vil måtte avgjøres av Stortinget gjennom en separat beslutning på et senere tidspunkt.
Til toppen