Historisk arkiv

ESA undersøker kredittfasiliteten til SAS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Europakommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har åpnet en formell undersøkelse om hvorvidt kredittfasiliteten som ble stilt til rådighet for SAS i fjor høst innebærer ulovlig statsstøtte.

Europakommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har åpnet en formell undersøkelse om hvorvidt kredittfasiliteten som ble stilt til rådighet for SAS i fjor høst innebærer ulovlig statsstøtte.

- Vi tar beslutningen om å åpne sak til etterretning. Vårt standpunkt har hele tiden vært at statenes deltakelse i kredittfasiliteten ikke utgjør ulovlig statsstøtte. Det er en oppfatning vi deler med den svenske og danske stat, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

SAS fikk desember 2012 tilgjengelig en kredittfasilitet på til sammen 3,5 mrd. svenske kroner. Den norske, svenske og danske stat deltok sammen med en rekke nordiske og internasjonale banker samt Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse.

- Vår deltakelse er en kommersiell beslutning tilsvarende som en vanlig, privat investor også ville ha gjort i en lignende situasjon. Kredittfasiliteten har strenge, markedsmessige betingelser, og statene deltar på samme vilkår som bankene, sier Giske.

30. april 2013 var kredittfasiliteten redusert til 2,7 mrd. svenske kroner som følge av salg av en rekke eiendeler. SAS har ikke benyttet seg av fasiliteten.

- Det er viktig å huske at dette kun er åpning av sak. Vi vil samarbeide med ESA og legge frem vårt syn på saken, sier Giske.

SAS er et børsnotert selskap. Den svenske stat eier 21,4 prosent av aksjene, den danske stat 14,3 prosent og den norske stat 14,3 prosent av SAS.  De øvrige 50 prosent er eiet av private aksjonærer.

Les mer på ESAs nettsider.