Historisk arkiv

Giske om vekstpakken for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske sier vekstpakken med skattetiltak for næringslivet vil gjøre norsk næringsliv enda mer konkurransedyktig.

Nærings- og handelsminister Trond Giske sier vekstpakken med skattetiltak for næringslivet vil gjøre norsk næringsliv enda mer konkurransedyktig.

- Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett viktige tiltak for å gjøre norsk næringsliv enda mer konkurransedyktig. Nedsettelse av selskapsskatten, økt avskriving og 100 millioner til Skattefunn gjør det mer lønnsomt å investere og å satse på kompetanse og innovasjon i norske bedrifter. Dette bidrar til å fortsette den sterke sysselsettingsveksten i Norge. Regjeringen har tidligere varslet at den i revidert nasjonalbudsjett kommer med en pakke på 750 millioner kroner for å styrke skog- og trenæringen. Regjeringen fortsetter med dette den aktive næringspolitikken som har sørget for at Norge har Europas laveste arbeidsløshet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les mer om tiltakspakken for skogsektoren her.
Les mer om vekstpakken for næringslivet hos Statsministerens kontor.
Les mer om redusert friinntekt i petroleumsskatten hos Finansdepartementet.
Se opptak her fra statsministeres pressekonferanse om vekstpakken.