Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Skjerper kampen mot piratkopiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske varsler styrket kamp mot piratkopiering, bedre veiledning til bedrifter og en videreutvikling av Patentstyret i regjeringens stortingsmelding om immaterielle rettigheter.

Nærings- og handelsminister Trond Giske varsler styrket kamp mot piratkopiering, bedre veiledning til bedrifter og en videreutvikling av Patentstyret i regjeringens stortingsmelding om immaterielle rettigheter. 

Fredag 12. april lanserte næringsminister Trond Giske stortingsmeldingen Unike ideer, store verdier - om immaterielle verdier og rettigheter.

- Immaterielle rettigheter angår oss alle, enten det handler om nedlasting av musikk eller programfiler fra nettet eller import av legemidler og merkevarer fra utlandet. Patenter, varemerker og design er helt avgjørende for bedrifters inntjening, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringens immaterialrettspolitikk har seks hovedmål:

  • Knytte Norge til internasjonale avtaler og oppdatere regelverk og ordninger.
  • Styrke opplæringen i immaterielle verdier og rettigheter.
  • Videreutvikle Patentstyret.
  • Videreutvikle det samlede veiledningstilbudet i immaterielle verdier og rettigheter.
  • Nedkjempe piratkopier og varemerkeforfalskninger.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for videre politikkutforming.

I meldingen varsler regjeringen blant annet opprettingen av et nettsted med informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning. Regelverket mot import av falske legemidler skal skjerpes.

Patentstyret er den norske nasjonale myndigheten for behandling av søknader om patent, varemerke og design og et kompetansesenter for industrielle myndigheter. Etaten skal i fremtiden videreutvikle sin søknadsbehandling, videreutvikle sin rolle som nasjonalt kompetansesenter samt være en ressurs for videre politikkutvikling.

- Stadig flere av de verdiene som skapes er basert på kunnskap og kompetanse. Når de immaterielle verdiene blir viktigere, øker også betydningen av disse rettighetene i næringspolitikken, avslutter nærings- og handelsministeren.

Les meldingen her.