Historisk arkiv

Stjernemerkingsordningen legges på is

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet har kommet frem til at stjernemerkingsordningen for hoteller ikke lar seg gjennomføre.

1. mars 2013 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet en arbeidsgruppe for å vurdere ulike måter for å heve kvaliteten i hotellnæringen. Arbeidsgruppens rapport viser at et økende antall land i Europa tar stjernemerkingsordninger i bruk. Likevel er interessen i hotellnæringen så liten at Nærings- og handelsdepartementet har kommet frem til at ordningen ikke lar seg gjennomføre. Derfor avvikles den.

- Det var i utgangspunktet aktører i bransjen selv som ønsket en stjernemerkingsordning, og vi har fulgt opp dette. Vi ser at flere land i Europa gjør det samme, men interessen hos hotellene har gått kraftig ned. Derfor legges ordningen på is, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Etter en grundig prosess med bred involvering av hotellnæringen, ble den norske stjernemerkingsordningen lansert våren 2012. Nærings- og handelsdepartementet og hotellnæringen har stått sammen om de utredninger som er foretatt, utviklingen og etableringen av stjernemerkingsordningen.

- Fremtidens utvikling i Europa og aktørenes interesse i Norge får ligge til grunn om det skulle bli aktuelt å ta ordningen frem igjen senere, sier Giske.