Tidligere nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap)

(Perioden 29.09.06-20.06.08)

Født: 1957

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (A) tiltrådte statsrådsposten 29. september 2006.

Politisk bakgrunn

29.09.2006-

Nærings- og handelsminister

2005-2009

Stortingsrepresentant for Vestfold

2005-2006

Leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen

2002-

Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre

2000-2001

Leder av Finanskomiteen

1997-2000

Medlem av Finanskomiteen

1996-97

Landbruksminister

1992-96

Partisekretær i Arbeiderpartiet

1992

Statssekretær i Sosialdepartementet

1992

Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet

1991-92, 1987-91

Ordfører i Lardal kommune

1983-87

Medlem av Lardal kommunestyre

1981-84

Leder av Lardal Arbeiderparti


Yrkeserfaring

1979-98, 2002

Skogsarbeider

1977-79

Smelteverksarbeider


Utdanning

1976

Examen artium

2002

Journalistikk, Folkeuniversitetet

Til toppen