Statssekretær Jeanette Iren Moen (Ap)

Født: 1967

Jeanette Moen ble utnevnt til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 25. mai 2012.